Escola oficial d'idiomes Menorca. www.eoi-mao.com

Convalidacions i equivalències

Imprimeix PDF

Equivalències entre el pla d´estudis antic de les EOI (fins al 2008) i el pla d´estudis nou

 

Pla d'estudis antic Plà d'estudis nou (a Illes Balears)
1r curs del Cicle Elemental Bàsic 1
2n curs del Cicle Elemental Bàsic 2 i Certificat de Nivell Bàsic
3r curs del Cicle Elemental i certificat del Cicle Elemental Intermedi 1 Intermedi 2 i Certificat de Nivell Intermedi
Quart (1r curs del Cicle Superior) Avançat 1
Cinquè (2n curs del Cicle Superior)
i certificat de Cicle Superior / Certificat d'Aptitud
Avançat 2 i Certificat de Nivell Avançat

 

Títol de batxillerat
La LOE en el capítol VII, article 62, estableix que “el título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato”.

Títol de batxillerat 

La LOE en el capítol VII, article 62, estableix que “el título de Bachiller habilitará para acceder directamente a los estudios de idiomas de nivel intermedio de la primera lengua extranjera cursada en el bachillerato”.

 

Titulacions de català

Equivalències entre els certificats de català de les EOI i els certificats de la Direcció General de Política Lingüística:

 

Nota: Es preveu que la relació de certificats de llengua catalana que expedeix la DGPL canviï durant aquest curs acadèmic. La informació referida als nous nivells de la DGPL és, doncs, provisional.

 

 

EOI

Pla actual

Direcció General de Política Lingüística (DGPL)

Nivells actuals

(vigents fins a 2010 inclòs)

Nous nivells (vigents a partir de l'any 2011)

Equivalències reconegudes als certificats de les EOI emesos...

fins a l'any 2011 inclòs

a partir de 2012 inclòs

BÀS 1

--

--

--

BÀS 2

Nivell A

A2

A2

INT 1

Nivell A

B1

A2

INT 2

Nivell B

B2

B1

AV 1

Nivell B

B2

B1

AV 2

Nivell C

C1

B2

C1

--

C2

C1

C2

--

--

C2

EOI

Pla antic

Direcció General de Política Lingüística (DGPL)

Nivells actuals

(vigents fins a 2010 inclòs)

Nous nivells

(vigents a partir de l'any 2011 inclòs)

PRIMER CURS

--

--

SEGON CURS

Nivell A

A2

CICLE ELEMENTAL. (TERCER CURS)

Nivell B

B2

QUART CURS

Nivell C

C1

CICLE SUPERIOR. (CINQUÈ CURS)

Nivell D

C2


 

 

Normativa vigent: Ordre de la consellera d´Educació i Cultura per la qual es determinenles equivalències entre els certificats de coneixements de català que expedeix la Direcció General de Política Lingüística i els estudis de llengua catalana de les escoles d'idiomes (BOIB de 12 de setembre de 2009)


NOTA: les titulacions de les escoles oficials d'idiomes són reconegudes per l'Administració a efectes d'oposicions i de concursos de trasllat. 

CERTIFICACIONS DE CONEIXEMENTS D'IDIOMES RECONEGUDES INTERNACIONALMENT D'ACORD AMB EL MECR (actualitzat 15.03.13)

 

 

 

 

 

 

Projecte web creat per Dinamic Studi | Copyright © 2010 EOI Maó. All rights reserved.